ملاک های اختلالات شخصیت کلی

🌲اختلال شخصیت کلی

🌲general personality disorder

👌 ملاک ها 🔻🔻

✅(1)الگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می شود. این الگو در دو یا تعداد بیشتری از زمینه های زیر آشکار می شود:

✔️1_ شناخت ( یعنی، روشهای درک کردن و تعبیر کردن خود، دیگران، و رویدادها).

✔️2_حالت عاطفی (یعنی، دامنه، شدت، تغییرپذیری، و مناسب بودن پاسخ هیجانی). ✔️3_عملکرد میان فردی.
✔️4_کنترل تکانه.

✅(2)این الگوی بادوام در دامنه وسیعی از موقعیت های شخصی و اجتماعی انعطاف ناپذیر و فراگیر است.

✅(3)این الگوی بادوام به ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر عملکرد منجر می شود.

✅(4)این الگو پایدار و طولانی مدت است، و شروع آن می تواند حداقل به نوجوانی یا اوایل بزرگسالی برگردد.

✅(5)این الگوی بادوام به عنوان تجلی یا پیامد اختلال روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود.

✅(6)این الگوی بادوام ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد ( مثل سوء مصرف مواد مخدر، دارو) یا بیماری جسمانی دیگر ( مثل آسیب سر) 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.