لبخند

لبخند حالتی از صورت است که با تکان خوردن عضلات نزدیک به دو گوشهٔ دهان شکل می‌گیرد. لبخند معمولاً بیانگر شادی و تفریح و لذت درونی انسان‌هاست.

مطالعات میان فرهنگی نشان داده‌اند که لبخند روشی برای برقراری ارتباط احساسی در سراسر جهان است، گرچه تفاوت زیادی میان فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. لبخند می‌تواند بی‌اختیار (معمولاً شادی ایجاد انگیزه برای خندیدن می‌نماید)، یا ساختگی باشد (وقتی حس‌کنند که باید لبخند بزنند).

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.