روش های برای مقابله سازگارانه با فشار روانی

*به جای جنگیدن با احساسات آنها رابیان کنید.

*رژیم غذایی سالم داشته باشید. جسمی که به خوبی تغذیه می شود ،آمادگی بیشتری برای مقابله با استرس دارد.

*خواب کافی داشته باشید.

*به زندگی معنوی خود غنا ببخشید.

*بطور منظم ورزش کنید (حداقل ۳۰ دقیقه در روز و سه بار در هفته)استرس راهی برای نجات و شجاعت!! - ویرگول*استانداردهای خود را تنظیم کنید. کمال گرایی منبعی برای ایجاد استرس است. از کمال گرایی روی برگردانید.

*همواره برا ی تغییر آماده باشید.

*محدودیت‌هایتان را بسنجید و سپس بگویید نه “

*اهداف کوتاه مدت تعیین کرده و آنها را اولویت بندی کنید.

*در چهار چوب توانایی مالی خودتان زندگی کنید.

*مهارتهای خود را در مدیریت زمان افزایش دهید.

*زمانی را به استراحت اختصاص دهید.

*سعی نکنید اتفاقات غیر قابل کنترل را کنترل کنید.بسیار از چیزها درزندگی فراتر از کنترل ماهستند بخصوص رفتار دیگران.

*از مصرف الکل ، سیگار و مواد مخدر اجتناب کنید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.