راههای تقویت مقابله با استرس

به لحاظ فیزیکی می شود شرایط کم تنشی را استفاده کنیم. بطوریکه می دانیم شرایط شهرنشینی، شرایط خاصی را به بدن افراد تحمیل می کند و می  شود به راحتی آنرا تغییر داد.2- از طریق تغذیه و ورزش 3- وقتی احساس مطرح می شود در اینجا انتخاب واژگان اهمیت خاصی پیدا می کند و خیلی از کلمات بار معنایی و تاثیرگذاری، دارند مثل غم و شادی که گاهی اشتباها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند و هیجان را به سختی پیش می بریم که قابل تحمل تر شود و این به شناخت و باورهای ناکارآمد فرد، و نیز به فراشناخت و حمایت اجتماعی  بستگی  دارد که هر چه محیط اجتماعی فرد غنی تر باشد،فرد بهتر می تواند با استرس کنار بیاید. 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.