ادراک بیماری

ادراک بيماري[1]

در معنای ادراک می توان اینگونه عنوان کرد که ادراک، فرایند آگاه شدن از اشیاء پیرامون افراد و درک ویژگی‌های آنها از طریق اندام‌های حسی است. در واقع ادراک یعنی تفسیر اطلاعات حسی برای معنی بخشیدن به آنها.

پاور پوینت روانشناسی احساس و ادراکاصولا هر چیزی، هر ابژه ای، هر بیماری ای را می توان از دو  منظر  نگریست: یکی از نظر هستی شناختی که آن چیست و ماهیتش چگونه است و تحت تاثیر چه عواملی تعیین می شود که این نیز بسته به دیدگاه افراد و تفاوتهای فردی متفاوت می باشد. و دیگر اینکه آن ابژه یا بیماری چگونه ادراک می شود.

به طور کلی مطالعاتی که در زمینه ادراک صورت گرفته است، بیانگر این می باشند که ادراک بیماری تحت تاثیر دو عامل بزرگ قرار می گیرد:

اول اینکه تحت تاثیر گفتمان پزشکان قرار می گیرد . همانند واکنش های چهره ای و صحبتهای پزشکان با دیگر کادر ارشد درمانی که در مورد بیماری، مخصوصا درحضور بیمار صورت می گیرد.و همین عامل سبب می شود ادراک بیماری در فرد شکل بگیرد.

مورد دیگر اینکه ادراک بیماری تحت تاثیر کسانیکه بیماری مشابه آن را دارند شکل می گیرد.که اینها هم اطلاعات خاصی  را منتقل می کنند.

در این دو عامل ذکر شده، ادراکی در  افراد شکل می گیرد که این ادراک چندین بعد دارد:

1-ابعاد مربوط به خطر و ریسک  بیماری است که چقدر بیماری کشنده باشد یا نباشد.

2-شدت بیماری، یعنی ادراکی از شدت بیماری.

3-ادراک پیامدهای بیماری، که فرد دچار ناتوانی های بلندمدت جسمی، روانی ، جنسی و … می شود یا نه.

4-بعد هیجانی ادراک بیماری، که به لحاظ هیجانی چقدر او را درگیر کرده است  و اینکه تا چه اندازه ای حس خشم، گناه، ترس در او ایجاد کرده است.

احساس و ادراک5-بعد کنترل ادراک بیماری، به این معنا که این بیماری چقدر قابل کنترل است و چطور می شود با یک سری تغییرات جزئی شدت  علائم را کنترل نمود.

6-و آخرین مورد، بعد قابلیت درمان و شفا می باشد. مثلا در بیماران مبتلا به سرطان، چقدرامید به درمان دارند.


[1] Illness perception

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.